Henke

Ledarskapsarenan

Utveckla dig själv och ditt ledarksap

Ledarksapsarenan

Ett ledarprogram som passar ledare och chefer på olika nivåer och med olika erfarenheter! Programmet anpassas efter varje deltagare. 

 

Ledarskapsarenans mål är att utveckla ditt personliga ledarskap genom ökad självinsikt och medvetna val. Det kommer att hjälpa dig i ditt dagliga arbete som ledare i din verksamhet.

 

Du får en personlig ledartränare som kommer att stötta, utmana, uppmuntra och leda dig genom hela programmet. 

Ni kommer att ha fysiska träffar ca en gång i månaden. 

 

Programmet består av 

 

Ledarskap och inflytande

 

Målstyrning och fokusering

 

Feedback, motivation och kommunikation

 

Prioritering och delegering

 

Utbildningen pågår under åtta månader och baseras på självstudier, analyser och personlig coachning. Programmet bygger vidare på aktiviteter i vardagen med kollegor, närmsta chef och medarbetare. 

 

För mer information kontakta

Henrik Hallström Ledarskap & Rekrytering Tel: 036 - 293 56 71 LinkdInLinkedIn

Mikael Klaesson - SEW Eurodrive

 

" Utbildningen har gett mig både ny energi och nya verktyg i min ledarroll. Kombinationen av ett individuellt ledarskapsprogram och gruppaktiviteter har varit ett framgångsrecept för mig."