Brygga 2

Stella Konsult

En brygga mellan ambition och framgång.

Konsulter som hjälper dig navigera rätt

Ibland är viljan att göra en förflyttning stark, men tiden eller den interna kompetensen kanske inte räcker till. Företag idag förväntas vara som en mångkampare, där det ställs mer och mer krav. För många små- och medelstora företag blir det allt svårare att ha specialister internt för varje specifikt område. 

 

Det är här vi på Stella kliver in som en flexibel partner, redo att stötta er i de områden där behoven är som störst och möjliggör tillväxt och hållbar utveckling. 

Visionen Framåt

Vägledning och verktyg till förändring.

Vi kan inte allt - men vi kan hjälpa er att hitta lösningar! Ibland innebär det att vi utför specifika uppgifter åt er, medan det i andra fall handlar om att peka er i rätt riktning och ge er verktygen ni behöver för att navigera framåt. 

 

I en värld av ökande komplexitet och ständig förändring inser vi att det är omöjligt att vara expert på allt. På Stella omfamnar vi vår roll som generalister med en bred kunskap och en förmåga att se helheten. 

 

Målet är inte att bara utföra uppgifter åt er, utan att stärka er organisation så att ni inte längre behöver våra tjänster. 

Byggstenar

HR -Konsult

Saknar ni en intern HR-resurs eller behöver tillfällig förstärkning inom HR-området? Vi kan hjälpa er skapa meningsfulla och hållbara arbetsplatser som främjar affärsframgång genom människor. 

 

Exempel på vad vi kan stötta er med:

 • Strategisk HR-rådgivning
 • Processutveckling och optimering av era HR-processer och strategier.
 • Efterlevnad av gällande regler och lagar inom arbetsmiljö och arbetsrätt.
 • Skapa struktur genom personal- och chefshandbok.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Chefsstöd och coachning. 
Ljus

Hållbarhetkonsult

Behöver ni stöd för att anpassa er verksamhet till dagens hållbarhetskrav och samtidigt öka er konkurrenskraft? Kanske saknar ni en intern hållbarhetsrersurs som kan vägleda er framåt eller så behöver ni en tillfällig förstärkning. 

Då kan vi stötta er med exempelvis:

 • Strategisk hållbarhetsrådgivning.
 • Efterlevnad av gällande regler och lagar inom hållbarhet.
 • Processutveckling inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och leverantörshantering. 
 • Skapa struktur och utveckla en roadmap för systematiskt hållbarhetsarbete. 
 • Rådgivning och revisioner inom miljö, kvalitet och hållbarhet. 
 • Samordning av kvalitet, miljö, arbetsmiljö enligt ISO 14001, 9001 och 45001

Vill du veta mer om vår konsultverksamhet?

Tamara Lorentzon Hållbarhetskonsult Tel: 036 - 293 56 73 LinkdInLinkedIn