Ledarutbildning

Individuell Ledarutveckling

Utveckla dig själv och ditt ledarskap

Individuell ledarutveckling - Ledarskapsarenan

 

 

Målgrupp

Ledare och chefer med personal- och resultatansvar, på olika nivåer och med olika erfarenheter. Exempel är VD och chefer inom produktion, inköp, logistik, försäljning och ekonomi m.fl.

 

 

Syfte och mål
Programmet hjälper dig i ditt dagliga arbete som ledare i din verksamhet och rustar dig för att bättre klara ditt uppdrag. Utveckla det personliga ledarskapet, hitta dina utmaningar och sätta mål för din utveckling.

 

Du får en personlig ledartränare som utmanar, stöttar och uppmuntrar dig genom hela programmet. Programmet bygger vidare på aktiviteter i vardagen med kollegor, närmsta chef och medarbetare.

 

 

Innehåll

Inifrån och Ut  Ditt personliga ledarskap & grundläggande värderingar
Här & Nu  Självinsikt, styrkor & nulägesanalys
Mål & Vägen dit  Målstyrning, förväntningar,  & mina mål
Motivation och inspiration Beteendestilar, olikheter & mina nyckelspelare
Kommunikation & Relation  Samarbete, lyssna & modeller för feedback
Ledarskap & Inflytande  Ledarskapstrappan, situationsanpassat ledarskap & ökat inflytande
Prioritering & Delegering Personlig effektivitet & praktisk delegering

 

 

Ansvariga / Utbildare
Programmet genomförs av Henrik Hallström eller Ellen Jacobs, Stella Rekrytering & Ledarskap.

 


Upplägg/Pedagogik
Utbildningen omfattar totalt 8 tillfällen och pågår under ca 8 månader. Baseras på aktuell teori, självstudier och personlig coachning.

 

Plats
Utbildningen genomförs på Stellas kontor i Jönköping, Värnamo, Falköping eller Ulricehamn. 

För mer information kontakta

Henrik Hallström Ledarskap & Rekrytering Tel: 036 - 293 56 71 LinkdInLinkedIn

Mikael Klaesson - SEW Eurodrive

 

" Utbildningen har gett mig både ny energi och nya verktyg i min ledarroll. Kombinationen av ett individuellt ledarskapsprogram och gruppaktiviteter har varit ett framgångsrecept för mig."