Search

Integritetspolicy

Vi vill att du som kandidat skall känna dig trygg.

Integritetspolicy

 

Vi på Stella arbetar för att du som kandidat ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss, och vi är därför noga med att alltid värna om din integritet. För att göra detta så strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samt att alltid arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd.

När du som kandidat blir en del av Stellas nätverk genom att skapa ett konto hos oss eller söka en tjänst, så vill vi att du alltid ska veta hur, när och varför vi behandlar dina uppgifter. Vi vill också att du alltid ska vara medveten om de rättigheter du har som medlem i vårt nätverk.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi på Stella?

 

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person, direkt eller indirekt.

 

Personuppgifter som du lämnar till oss
När du går med i Stellas nätverk så kommer du att lämna viss information om dig själv till oss. Detta räknas alltså som personuppgifter. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbete och/eller titel. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg. Vi behandlar endast dina personuppgifter i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med registrering.


För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

 

Linkedin
Ibland behandlar Stella också personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om du vid registrering har valt att hämta dina personuppgifter från din Linkedinprofil. Om du väljer att göra detta får Stella tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge på din Linkedinprofil.

 

Referenstagning
I det fall du går vidare i en rekryteringsprocess kan Stella komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss.

Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning, alltså från tredje person, så behandlas dessa uppgifter endast med ditt uttryckliga samtycke.

 

Testverktyg
Det är även möjligt att Stella kan komma att behandla resultat från personlighets-, begåvnings- och kompetenstester som du genomfört i samband med en rekryteringsprocess.

Om du genomför ett personlighets-, begåvnings- eller kompetenstest i samband med en rekryteringsprocess hos Stella kommer vi att behandla resultaten av dessa. Denna behandling, och eventuell komplettering av din kompetensprofil, sker utifrån ditt uttryckliga samtycke som laglig grund.

 

Din kompetensprofil
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din kompetensprofil som kandidat, och därmed kunna matcha dig mot lediga tjänster. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, något du lämnar då du blir en del av vårt kompetensnätverk. Skulle du välja att inte lämna ditt samtycke till denna behandling har vi tyvärr ingen möjlighet att spara dina uppgifter eller matcha din profil mot lediga tjänster.

 

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som grundregel behandlas dina personuppgifter främst av Stella som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock komma att behöva dela din information i enlighet med nedan.

  • I det fall du ingår i en rekryteringsprocess kan Stella komma att dela dina personuppgifter med vår kund, alltså Stellas uppdragsgivare

 

Hur länge sparar Stella dina personuppgifter?

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig så kommer Stella att spara dina personuppgifter i fem år efter det att du lämnar ditt samtycke, eller till det att du väljer att återkalla ditt samtycke. Efter fem år kommer Stella att be dig lämna ett nytt samtycke, och därmed fortsätta vara en del av vårt nätverk.

 

Dina rättigheter som registrerad i Stellas nätverk.

Som registrerad så har du vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta oss på Stella.

 

Återkalla samtycke
Du har rätt att återkalla ditt samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats.

 

Rätt till tillgångDu har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.

 

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

 

Rätt till radering
Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller när:

  • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för
  • Du återkallar ditt samtycke, därmed finns det ingen laglig grund för behandling
  • Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling
  • Personuppgifterna behandlats utan laglig grund
  • En rättslig förpliktelse kräver radering, och Stella omfattas av sådan plikt.