Bro Cmm

Utvecklas som ledare

Vi har olika ledarskapsprogram för dig som vill växa i ditt ledarskap.

Ledarskap

Ett gott ledarskap skapar trygghet, effektivitet och är en viktig framgångsfaktor i alla organisationer. Som ledare är du aldrig fullärd utan behöver ständigt utvecklas för att kunna få din omgivning att växa och må bra.

Ledarskapsarenan

Ledarskapsarenan

En individuell och långsiktig ledarträning i din egen miljö. Målet med programmet är att du ska utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag - skapa resultat i organisationen. 

 

Team2

Ledarutbildning

Är du ny som ledare? Stella genomför kontinuerligt program som främst riktar sig till dig som är ny i ledarrollen. 

Forstarkning

Individuell träning och coachning

Vi har själva varit ledare inom olika områden och vet vilka utmaningar som finns. Ibland kan det vara värdefullt att få nya infallsvinklar, objektiv syn och ett externt bollblank. När vi utbildar och coachar är vårt fokus att hitta utvecklingsmöjligheterna och vi utgår alltid ifrån dina behov. 

Mål med ledarutveckling

- Utveckla det personliga ledarskapet
- Öka det positiva inflytandet
- Prioritera, sätta mål och arbeta med tydliga aktiviteter
- Skapa trygghet, tydlighet och engagemang

 

Målen uppnås med hjälp av nulägesanalyser och metoder för självinsikt och reflektioner.