Henke

Ledarutveckling

Vi arbetar med olika ledarskapsprogram för dig som vill utvecklas i ditt ledarskap, oavsett nivå eller erfarenhet.

Utvecklas som ledare

Ett gott ledarskap skapar trygghet och effektivitet i en organisation. Som ledare behöver du ständigt utvecklas för att inspirera ditt team och bidra till framgång. Trygghet ger medarbetare friheten att vara kreativa och ta initiativ, medan effektivitet handlar om att nå målen på ett smidigt sätt. 

 

Kontinuerlig ledarutveckling är avgörande för att vara en effektiv ledare och skapa en positiv arbetskultur som främjar tillväxt och välbefinnande i organisationen. 

Ledarskapsarenan

Individuell Ledarutveckling.

Ett personligt ledarutvecklings program för ledare och chefer på olika nivåer och med olika erfarenheter. 

 Programmet innehåller bland annat:

 • Själv edarskap
 • Ledarskap och inflytande
 • Målstyrning och fokusering
 • Feedback, motivation och kommunikation
 • Prioritering och delegering. 

Utbildningen pågår under åtta månader och baseras på aktuell teori, självstudier och personlig coachning.

chefsrekrytering

Ledarutveckling

Ett individuellt ledarutvecklingsprogram som genomförs i grupp. Programmet är för ledare och chefer på olika nivåer och med olika erfarenheter. 

Programmet innehåller bland annat: 

 • Självledarskapet
 • Mål och vägen dit
 • Ledarskap och feedback
 • Prioritering och delegering

Utbildningen pågår under tre månader och baseras på aktuell teori, självstudier, personlig coachning och erfarenhetsutbyte.  Individuella mål och en handlingsplan utformas under programmet.

 

Vi uppmuntrar och inspirerar dig och övriga deltagare genom hela programmet. Dina mål och handlingsplan följs upp kontinuerligt.

VD rekrytering

Produktionsledarutbildning

En mycket uppskattad ledarutbildning för dig som är relativt ny i din ledarroll.

 

Under fem dagar fördelat över fem månader varvar praktiska övningar med teori och erfarenhetsutbyte. Vi går igenom:

 • Självkännedom 
 • Ledarskap
 • Komeptens och resultat
 • Förbättringsarbete
 • Arbetsrätt & Arbetsmiljö.
produktionsjobb

Första linjens ledare

En utbildning för dig som är teamledare, samordnare eller projektledare.

Under utbildningen går vi igenom:

 • Min roll som ledare
 • Självkännedom
 • Ledarskap, feedback och kommunikation
 • Kompetens och resultat

Utbildningen omfattar två heldagar där teori varvas med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. 

Nyfiken på att veta mer? Kontakta oss!

Christer Johansson VD & Ledarskap & Rekrytering Tel: 0393 - 77 99 95 LinkdInLinkedIn
Henrik Hallström Ledarskap & Rekrytering Tel: 036 - 293 56 71 LinkdInLinkedIn