Rekryteringsuppdrag

Ledarutveckling

Vi arbetar med olika ledarskapsprogram för dig som vill utvecklas i ditt ledarskap, oavsett nivå eller erfarenhet.

Ledarskapsutveckling

Ett gott ledarskap skapar trygghet och effektivitet i en organisation. Som ledare behöver du ständigt utvecklas för att inspirera ditt team och bidra till framgång. Trygghet ger medarbetare friheten att vara kreativa och ta initiativ, medan effektivitet handlar om att nå målen på ett smidigt sätt. 

 

Kontinuerlig ledarskapsutveckling är avgörande för att vara en effektiv ledare och skapa en positiv arbetskultur som främjar tillväxt och välbefinnande i organisationen. 

Starka Team

Teamledarutbildning

En utbildning för dig som är teamledare, samordnare eller projektledare.

Under utbildningen går vi igenom:

 • Min roll som ledare
 • Självkännedom
 • Ledarskap, feedback och kommunikation
 • Kompetens och resultat

Utbildningen omfattar två heldagar där teori varvas med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. 

VD rekrytering

Produktionsledarutbildning

En mycket uppskattad ledarutbildning för dig som är relativt ny i din ledarroll.

 

Under fem dagar fördelat över fem månader varvar praktiska övningar med teori och erfarenhetsutbyte. Vi går igenom:

 • Självkännedom 
 • Ledarskap
 • Komeptens och resultat
 • Förbättringsarbete
 • Arbetsrätt & Arbetsmiljö.
Strategiskt Ledarskap

Strategiskt Ledarskap

En ledarutbildning för dig som utövar strategiskt ledarskap och sannolikt leder andra chefer. Under utbildningen går vi igenom:

 • Transformerande ledarskap - Att vara en förebild
 • DiSC-modellens beteendestilar med fokus på kommunikation
 • Strategiskt ledarskap; Vision - Uppslutning - Genomförande

Utbildningen omfattar en digital introduktionsträff som sedan följs upp med en dags utbildning där vi mixar föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyten. 

Ellen Ledarskapsarenan

Individuell Ledarutveckling - Ledarskapsarenan

Ett individuellt och långsiktigt utvecklingsprogram för ledare och chefer på olika nivåer och med olika erfarenheter. 

 

Programmet innehåller bland annat:

 • Självledarskap
 • Ledarskap och inflytande
 • Målstyrning och fokusering
 • Feedback, motivation och kommunikation
 • Prioritering och delegering. 

Programmet pågår under åtta månader och baseras på aktuell teori, självstudier och personlig coachning.

Ledning

Min Ledarskapsresa

Ett individuellt ledarprogram som genomförs i grupp av max 12 deltagare. Utbildningen riktar sig till ledare och chefer på olika nivåer och med olika erfarenheter. 

Under utbildningen går vi igenom: 

 • Självledarskapet
 • Mål och vägen dit
 • Ledarskap och feedback
 • Prioritering och delegering

Utbildningen pågår under tre månader och baseras på aktuella teorier, självstudier, personlig coachning och erfarenhetsutbyte.  Individuella mål och en handlingsplan utformas under ledarskapsutbildningen.

 

Vi uppmuntrar och inspirerar dig och övriga deltagare genom hela utbildningen. Dina mål och handlingsplan följs upp kontinuerligt.

Hör av dig om du är nyfiken på att veta mer!

Christer Johansson VD & Ledarskap & Rekrytering Tel: 0393 - 77 99 95 LinkdInLinkedIn