Interim

Interim

När du behöver tidsbegränsad förstärkning kan ett Interimsuppdrag vara svaret. Vi har både strategiska och operativa Interimskonsulter i vårt nätverk. Nyfiken på att veta mer?

Interimsuppdrag

Idag är det viktigt med en flexibel organisation som kan agera snabbt och effektivt på förändringar. Att ha rätt arbetsstyrka kan vara avgörande för din verksamhet. Det finns tillfällen när en tidsbestämd förstärkning av kompetens och kapacitet är den bästa lösningen för dig.

Interim - snabbt och enkelt

"Swedstyle har tagit en ny stor order som i uppstarten kräver en hel del extra arbete av organisationen, våra egna produktionstekniska resurser räckte inte till. Vi vände oss då till Stella som på ett snabbt och bra sätt kunde hjälpa oss med en erfaren produktionsteknisk interimskonsult som på ett snabbt och bra sätt kom in i vår organisation."

Bengt Svensson - Swedstyle

Stella Ledarskapsutveckling

Interim Management

Tillfälliga arbetstopp, specialprojekt, vakans vid längre frånvaro eller en period mellan två anställningar kan skapa ett utökat behov av resurser i din organisation. 

Utvecklas tillsammans med oss

Vill du ha flexibiliteten och variationen av att driva ditt egna företag men ändå vara en del av något större? Då skall du bli en del av vårt nätverk. 

 

För att du skall lyckas i rollen som interimskonsult, erbjuder vi ett tryggt och närvarande samarbete med kontinuerliga dialoger och råd, innan, under och efter ditt interimsuppdrag.

 

Har du spetskompetens, engagemang och nyfikenhet att jobba som Interimskonsult? Då vill vi gärna höra ifrån dig! 

Vill du komma i kontakt direkt?

Magnus Ryberg Interim & Rekrytering Tel: 0370 -123 00 LinkdInLinkedIn