Hitta Ratt Jessica

Teamledarutbildning

Utveckla det operativa ledarskapet

Målgrupp

Medarbetare som till viss del agerar i en ledarroll vid sidan av sitt vanliga arbete, men som inte har fullt personalansvar: t.ex. skiftledare, projektledare, gruppledare eller förste man. 

 

Syfte och mål

Programmet syftar till att utveckla det operativa ledarskapet genom: 

 • Personlig utveckling
 • Yrkesmässig kompetensutveckling
 • Trygghet i ledarrollen
 • Konkreta tips o verktyg för ledarskap
 • Inspiration för ledarrollen.

 

Innehåll

DAG 1

 • Min roll som ledare.
 • Feed-back
 • Kompetens o resultat
 • Situationsanpassat ledarskap.
 • Hur skapas engagemang?

 

DAG 2 

 • Självkännedom och olika beteendestilar
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Grupper & Grupputveckling

 

Mellan träffarna

Erfarenhetsutbyten genom två studiebesök

 

Ansvariga / Utbildare

Programmet genomförs av Christer Johansson, eller Henrik Hallström

 

Upplägg/Pedagogik

Utbildningen omfattar två heldagar + två studiebesök.

Utbildningen består av en mix av föreläsningar, workshop och erfarenhetsutbyten. 

 

Plats

Utbildningen genomförs hos Stella eller lämplig konferensanläggning, oftast Hooks Herrgård i Vaggeryd. 

Studiebesöken görs på deltagarnas företag. 

Nästa kursstart

Denna utbildningen genomförs i takt med inkomna anmälningar. 

Preliminärt startdatum för nästa omgång är 18 april 2024.

 

Välkommen med din anmälan! 

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

christer.johansson@stellaab.se

Anmäl dig till Teamledarutbildning

 

Christer Johansson VD & Ledarskap & Rekrytering Tel: 0393 - 77 99 95 LinkdInLinkedIn