VD Natverk (1)

Ledningsgruppsutveckling

Vi skräddarsyr och anpassar vår ledningsgruppsutveckling efter era behov och förutsättningar.

Effektiva Ledningsgrupper

Är din ledningsgrupp effektiv? Forskning visar att onödigt många ledningsgrupper fungerar sämre än önskat. Genom ledningsutveckling med små men viktiga insatser, kan vi  bidra till att ni som ledningsgrupp utvecklas och blir mer effektiva i ert arbete. 

Team Och Grupputveckling I Jönköping Och Värnamo

Program för Ledninggruppsutveckling

När vi planerar våra utvecklingsinsatsers, gör vi det i nära dialog med er, för att matcha insats med behov. 

 

Nedan är exempel på aktiviteter som vi kan genomföra tillsammans med er.

 • Ledningsgrupputveckling  3 - 5 dagar
 • Strategisk ledarskap
 • Leda i förändring
 • Organisationsutveckling
 • Beteende - & kommunikationsstilar.
 • Värderingsstyrt ledarskap
Ledning

Investera i ledningsutveckling

I en komplex och föränderlig värld är det avgörande att din ledningsgrupp är redo att effektivt navigera genom förändringar och leda organisationen framåt. 

 

 • Utveckla ledningsgruppens samarbetsförmåga och  det sociala klimatet.
 • Stärk det individuella ledarskapet genom att prioritera, sätta mål och arbeta med tydliga aktiviteter för er som grupp. 
 • Framåtriktad ledarträning - mätning och feedback från era medarbetare. 
 • Utveckling genom samarbete mellan er ledare. Gemensamma övningar och feedback. Värderingstyrt ledarskap och ledarprinciper.
 • Stöd de strategiska huvudinitiativen mot ökat välmående och engagemang.
 • Skapa trygghet och tydlighet i era roller och kommunikation. 
 • Öka det positiva inflytandet. 

Tillsammans skapar vi framgång.

Kontakta mig så berättar jag mer!

Christer Johansson VD & Ledarskap & Rekrytering Tel: 0393 - 77 99 95 LinkdInLinkedIn