Second Opinion 1

Second opinion - kvalitetssäkra din rekrytering

Säkerställ att du väljer rätt kandidat när du rekryterar.

Second Opinion - en komplettering

Tror du att ni har hittat den ultimata personen för tjänsten? Eller står ni och väljer mellan två bra kandidater. I båda fallen kan det vara skönt att ta in objektiv bedömning utifrån.

 

Vi kan hjälpa er med att göra en kompletterande analys av kandidatens kompetens, personlighet och utvecklingsmöjligheter med hjälp av tester och djupintervjuer.

Second Opinion En Objektiv Bedömning

Rätt person för jobbet?

Många pratar om att undvika kostsamma felrekryteringar.
Vi vill vända på det - och hjälpa dig att säkerställa en rekrytering som skapar värde - rätt person på rätt plats, helt enkelt.

Second opinion är ett verktyg för att komplettera rekryteringsprocessen utifrån en objektiv bedömning av kandidatens kompetens, personlighet och potential - och utförs med hjälp av tillförlitliga verktyg av våra erfarna rekryteringskonsulter.

Second opinion

Hur går en Second Opinion till?

  • Uppstartsmöte med uppdragsgivaren
  • Kandidater genomför personlighets- och logiktester digitalt
  • Sammanställning 
  • Återkoppling och djupintervju med kandidat
  • Återkoppling till uppdragsgivare

Vi kan även ta referenser och göra bakgrundskontroller. 

 

Du som uppdragsgivare kommer att få en återkoppling både muntligt och skriftligt med innehållsrikt och tydligt underlag. Utifrån detta har du möjlighet att tillsammans med en erfaren rekryterare göra en objektiv bedömning av kandidaten. 

Vad uppskattar våra kunder med 2nd Opinion?

 

"Vi får en ordentlig och grundlig genomgång av personligheten med stöd av testresultat och bra exempel på frågor vi kan ställa vid referenstagning". 

- Carolina Cederqvist, Personalansvarig på Kvänum kök

 

 

" Vi uppskattar Stellas återkoppling där vi gemensamt går igenom rapporter på resultaten för de olika sökande. Tillsammans med Stellas erfarenhet skapas en solid grund för urvalsprocessen. Med tiden har Stellas förstående för vårt behov ökat vilket gör processen snabbare och säkrare". 

 

- Henrik Mathiasson, Teamledare Solution Architecting på BEterna