Teamutveckling

Teamutveckling - skapa effektiva team

Vi hjälper grupper att utvecklas och få en ökad förståelse för varandra. Vår teamutveckling är skräddarsydd och bidrar till starka, trygga och effektiva team.

Hur fungerar ditt team?

Långt ifrån alla arbetsgrupper och team fungerar så effektivt som de faktiskt har potential att göra. För att en arbetsgrupp ska bli ett team, kan det vara till hjälp att anlita en coach.

Grupputveckling med en bra coach ser vilka förutsättningar som krävs för att gruppen skall kunna utvecklas och formas till ett väl fungerande team. 

 

Skillnaden mellan ett arbetslag och ett team är att ett arbetslag jobbar samtidigt medan ett team arbetar tillsammans. 

Ledningsgruppsutveckling

Teamutveckling

Vi hjälper arbetsgrupper och team att utvecklas och få en ökad förståelse för varandra. En investering som bidrar till välmående och engagemang men även högre effektivitet och framgångsrika organisationer.

 

Under vår teamutveckling har vi tillgång till professionella verktyg såsom DISC och GDQ - Group Development Questionnaire. 

Vill du skapa effektiva team? 

Mål med grupputveckling

- Förstå teamutveckling med fokus på gruppens utvecklingsbehov
- Stärka tilliten i gruppen och lära känna varandras beteenden, erfarenheter och kompetenser.
-Utveckla gruppens värde i organisationen och stärka lagandan.
- Klargöra förväntningar inom gruppen och på gruppens roll i verksamheten.
- Tydliggöra rollfördelningar.