Ledarutveckling Jönköping

Starka, trygga och effektiva team

Vi hjälper grupper att utvecklas och få en ökad förståelse för varandra.

Hur fungerar ditt team?

Långt ifrån alla arbetsgrupper och team fungerar så effektivt som de faktiskt har potential att göra. För att en arbetsgrupp ska bli ett team, kan det vara till hjälp att anlita en coach. En bra coach ser vilka förutsättningar som krävs för att gruppen ska kunna utvecklas och kan leda vägen fram mot ett välfungerande team.

 

"Skillnaden mellan ett arbetslag och ett team är att ett arbetslag jobbar samtidigt medan ett team arbetar tillsammans."

Henke

Ledningsgruppsutveckling

Är din ledningsgrupp effektiv?  Forskning visar att onödigt många ledningsgrupper fungerar sämre än  önskat.

Med små men viktiga insatser kan vi bidra till att ni som ledningsgrupp utvecklas och blir mer effektiva i ert arbete.

 

 

Hander I Grupp

Teamutveckling

Vi hjälper arbetsgrupper och team att utvecklas och få en ökad förståelse för varandra. En investering som bidrar till välmående och engagemang men även högre effektivitet och framgångsrika organisationer.

 

I våra program har vi tillgång till professionella verktyg såsom DISC och GDQ - Group Development Questionnaire.

 

Vill du skapa högpresterande team? 

Mål med grupputveckling

- Förstå teamutveckling med fokus på gruppens utvecklingsbehov
- Stärka tilliten i gruppen och lära känna varandras beteenden, erfarenheter och kompetenser.
-Utveckla gruppens värde i organisationen och stärka lagandan.
- Klargöra förväntningar inom gruppen och på gruppens roll i verksamheten.
- Tydliggöra rollfördelningar.