Ledarutveckling Jönköping

Medarbetarskap

Våra program är skapade för att utveckla ert medarbetarskap utifrån gruppen. Vi anpassar medarbetarutvecklingen efter era behov och önskemål.

Vad är medarbetarskap?

Medarbetarskap är ett begrepp som används inom arbetslivet och organisatoriska sammanhang. Det beskriver hur en individ agerar och bidrar på arbetsplatsen. Det handlar om att vara en engagerad och ansvarstagande medlem av en arbetsgrupp eller organisation. 

search i rekrytering

Medarbetarutveckling

Alla individer i en organisation har stora möjligheter att påverka teamets eller organisationens framgång. Genom att stärka medarbetarskapet på din arbetsplats skapar du ofta både välmående individer och lönsamma företag. 

 

Våra program är framtagna för att utveckla ert medarbetarskap utifrån gruppen. Det kan vara en avdelning, en funktion eller hela organisationen.

Vi anpassar alltid våra program efter ert nuläge och önskat läge.

Samarbete I Grupp

Mål med medarbetarutveckling

  • Reflektera och skapa en grund för ett gott medarbetarskap och välmående.
  • Lära känna varandra - skapa en naturlig tillit i gruppen.
  • Öka kunskapen om det positiva inflytande varje medarbetares engagemang kan ha på en organisation.
  • Förstå och arbeta med värderingar och dess betydelser.
  • Utveckling genom feedback och förväntningar på varandras roller. 

Skapa en framgångsrik organisation där medarbetarna trivs och är delaktiga.