Searchuppdrag

Executive Search - en effektiv metod att rekrytera rätt.

När din rekrytering kräver diskretion - Vi söker upp relevanta kandidater utifrån din kravprofil.

När ska jag använda Executive search?

Execuitve Search är en bra metod om du vill rekrytera utan att det syns. Det kan handla om tillsättning av en tjänst där det är nödvändigt med diskretion, eller rekrytering av en tjänst där antalet relevanta kandidater är begränsat. 

Searchjob

Hur fungerar det?

Execuitve Search handlar om att identifiera och attrahera de bästa kandidaterna utan att annonsera ut tjänsten.

 

Tillsammans med dig går vi igenom kravprofilen för tjänsten. Därefter gör vi en kartläggning av marknaden och relevanta branscher där kompetensen finns.

 

Vi tar hand om all kontakt med kandidaterna och gör urvalsarbetet tillsammans med dig. När vi identifierat ett par aktuella kandidater gör vi tester, djupintervjuer och presenterar kandidaterna för dig. 

 

Hitta rätt profil

Vi har många års erfarenhet av Executive Search och arbetar både lokalt och nationellt för att hitta rätt profiler.