Kompass

Strategiskt Ledarskap

Navigera din organisation mot framgång genom strategiskt ledarskap.

Strategiskt Ledarskap

 

I centrum för strategiskt ledarskap ligger förmågan att inspirera och mobilisera medarbetare kring en gemensam vision, vilket skapar en stark kultur av engagemang och målinriktad samarbete.

 

Dessutom kräver strategiskt ledarskap en förmåga att anpassa och förändra visionen i takt med omvärldens utveckling och organisationens behov.

 

Målgrupp

Chefer/Ledare i företagsledande roller som utövar strategiskt ledarskap och sannolikt leder andra chefer.

 

Syfte och mål

Programmet syftar till att utveckla strategiskt ledarskap.

Verktyget ”Everything DiSC Work of Leaders” används för att visa ditt strategiskt ledarskap där du får en värdefull bild av dina styrkor och utvecklingsområden inom strategiskt ledarskap.

 

Innehåll

  • Transformerande ledarskap – Att vara en förebild
  • Grunderna i de olika beteendestilarna enligt DiSC-modellen med fokus på kommunikation.
  • Strategiskt ledarskap; Vision – Uppslutning - Genomförande
  • Vad är en VISION – UPPSLUTNING – GENOMFÖRANDE
  • Vad är viktigt för att lyckas med ovanstående delar?
  • Vilket ledarskap är det mest optimala vid ovanstående delar?
  • Vilka är mina styrkor och utvecklingsområden i de olika delarna ovan?

 

Upplägg/Pedagogik

Utbildningen omfattar en digital introduktionsträff som sedan följs upp med en dags utbildning där vi mixar föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyten. 

 

Ansvariga / Utbildare

Programmet genomförs av Christer Johansson, eller Henrik Hallström.

 

Plats

Utbildningen genomförs i takt med inkomna anmälningar och genomförs på lämplig konferensplats.

Nästa kursstart

Utbildningen startar upp i takt med inkomna anmälningar. 

Preliminärt startdatum för nästa kursstart är 9 april 2024.

 

Välkommen med din anmälan!

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta christer.johansson@stellaab.se

Anmäl dig till Strategiskt Ledarskap

 

Christer Johansson VD & Ledarskap & Rekrytering Tel: 0393 - 77 99 95 LinkdInLinkedIn
Henrik Hallström Ledarskap & Rekrytering Tel: 036 - 293 56 71 LinkdInLinkedIn