Christer

Ledarskapsutbildning & Utveckling

En bra ledare - en viktig framgångsfaktor.

Engagemang skapar framgång

Vi bidrar med att utveckla engagemang hos team, ledare, medarbetare och ledningsgrupp. 

 

Oavsett om det gäller utveckling av team eller individ, så är förutsättningar och nuläge oftast unikt för alla. 

 

Vårt arbetssätt bygger på att arbeta utifrån era behov. För att lyckas med detta behöver vi inledningsvis skapa oss en tydlig bild av nuläget och önskat läge för uppdraget. Utifrån detta tar vi fram och genomför överenskomna utvecklingsinsatser.

 

Tillsammans skapar vi framgång! 

Utveckla ditt ledarskap

Ledarutveckling

Ledarskap är inte en titel eller en formell position, det handlar om förtroende, trygghet och relationer. Ett bra ledarskap är en avgörande framgångsfaktor i alla organisationer och alla ledare behöver utvecklas för att växa. Vi möter ledare på olika nivåer där vi bidrar med anpassade utvecklingsinsatser.

Team Och Grupputveckling I Jönköping Och Värnamo

Grupputveckling

En sammansatt grupp människor på en arbetsplats är inte per automatik ett effektivt och kreativt team. Men alla grupper kan bli starka team om de får rätt förutsättningar för att nå sin fulla potential tillsammans. Vi utvecklar ledningsgrupper, arbetsgrupper och team, med målet att få ökat välmående, engagemang och effektivitet. 

Värdeskapande Ledarskapsutbildning

Vi är stolta över att vara en av regionens största leverantörer inom ledarskapsutbildning. Varje år utbildar och coachar vi runt 250 ledare på olika nivåer. 

 

Vår framgång bygger på stort engagemang, lyhördhet och förmåga att anpassa våra verktyg och metoder efter dina förutsättningar. 

 

Vill du veta mer om hur ditt ledarskap kan bidra med välmående, engagemang och framgång? Då är välkommen att kontakta oss.  

Vi brinner för ledarskapsutveckling!

Henrik Hallström Ledarskap & Rekrytering Tel: 036 - 293 56 71 LinkdInLinkedIn
Christer Johansson VD & Ledarskap & Rekrytering Tel: 0393 - 77 99 95 LinkdInLinkedIn