Hallbarhet2

Hållbarhet

Vi har alla ett ansvar!

För Stella handlar hållbar utveckling om hänsyn till

människor, miljö och framtida generationer. 

 

 

Miljöhänsyn

 

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom att:

  • Resande skall ske så miljöeffektivt som möjligt.
  • Fortsätta byta ut våra bilar mot miljöbilar. 
  • Digitala möten i den mån det är möjligt.
  • Medvetna val vid planering av konferenser & utbildningar.
  • Om möjligt välja miljömärkta produkter/tjänster. 
  • Klimatkompensera tjänsteresor. 

 

Social och etisk hänsyn

 

Inom socialt ansvarstagande har vi följande fokusområden:

  • Goda arbetsförhållanden för våra medarbetare.
  • Främja mångfald och respektera olikheter oavsett kön, ålder och bakgrund.
  • Aktivt initiera dialog kring jämställdhet/mångfald med kunder och partners i våra uppdrag, särskilt vid rekryteringsprocesser och utvecklingsprogram på ledarnivå. 
  • Under inga omständigheter acceptera trakasserier, eller kränkande särbehandling. 

 

Samhällsengagemang/sponsring

 

Stella vill bidra till ökad mångfald och att människor utvecklas. 

Vi stöttar verksamheter, föreningar och initiativ med dessa syften lokalt, nationellt och internationellt. 

Sponsringsmedel skall fördelas jämställt och vi sponsrar/marknadsför oss inte genom politiska eller religiöst präglade organisationer.