Henke

Effektiva ledningsgrupper

Som arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

Vi utgår ifrån er!

Ingen ledningsgrupp eller företag är det andra likt.

När vi planerar våra utvecklingsinsatser gör vi därför i nära dialog med er för att matcha insats med behov.

Tillsammans är ett nyckelord.

 

Våra program sträcker sig över 3 - 12 månader och innehåller både fysiska och digitala aktiviteter. 

 

Exempel på konkreta utvecklingsinsatser. 

 

  • Utveckla ledningsgruppens samarbetsförmåga och sociala klimatet.

 

  • Stärka det individuella ledarskapet genom att prioritera, sätta mål och arbeta med tydliga aktiviteter för er som grupp. 

 

  • Framåtriktad ledarträning - mätning och feedback från era medarbetare. 

 

  • Utveckling genom samarbete mellan er ledare. Gemensamma övningar och feedback. Värderingstyrt ledarskap och ledarprinciper.

 

  • Stödja de strategiska huvudinitiativen mot ökat välmående och engagemang. Skapa trygghet och tydlighet i era roller och kommunikation. 

 

  • Öka det positiva inflytandet. 

 

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Christer Johansson VD & Ledarskap & Rekrytering Tel: 0393 - 77 99 95 LinkdInLinkedIn
Henrik Hallström Ledarskap & Rekrytering Tel: 036 - 293 56 71 LinkdInLinkedIn