DSCF4725

Erfarenhetsutbyte på hög nivå

Dela kunskap och inspiration med andra för att utvecklas i ditt ledarskap.

Målgrupp
Nätverket vänder sig till personer i företagsledande befattning som VD, vice VD och platschef med företagsövergripande verksamhetsansvar.

 

Mål med nätverket

 • Yrkesspecifikt erfarenhetsutbyte
 • Kompetensutveckling
 • Samverkan mellan företag och branscher
 • Benchmarking / studiebesök
 • Forum för att diskutera viktiga frågor med personer i liknande roller

 

Innehåll
Upplägg sätts tillsammans med deltagarna vid inledande träff.

 

Exempel:

 • Strategi och målstyrning
 • Organisationsutveckling
 • Att förbereda och genomföra fackliga förhandlingar
 • Samverkan styrelse och företagsledning.
 • Affärsutveckling
 • Marknadsutveckling
 • Ledarskap
 • Ledningsgruppsarbete

 

Omfattning
Nätverket träffas fyra gånger per år, oftast sex timmar per träff.

 

Mötesform
Nätverket bygger på diskussioner och erfarenhetsutbyten utifrån lärarledda träffar och benchmarking / studiebesök. Vissa träffar kan komma att genomföras tillsammans med andra nätverk.

 

Plats
Träffarna är vanligtvis på Hooks Herrgård, eller hos någon av deltagarna. 

 

Frågor och anmälan
Har du frågor eller funderingar? Hör av dig!

 

 

Magnus Ryberg Interim Engineering & Rekrytering Tel: 0370 -123 00 LinkdInLinkedIn