Kvartett

Nätverk för dig som vill utvecklas

Bli en starkare och tryggare ledare genom kunskap, erfarenhetsutbyten, inspiration och relationer.

Starkare tillsammans

Vill du dela med dig av kunskap, inspiration och erfarenheter? Vi har olika lokala nätverk för dig i ledande position. Med våra nätverk vill vi skapa mötesplatser där personer med liknande utmaningar får möjlighet att träffa varandra och dela med sig av insikter och lärdomar för att utvecklas i sitt ledarskap.

Elin Magnus Och Skugg

VD nätverk

Vill du dela kunskap och inspiration med andra för att utvecklas i ditt ledarskap? Det här är ett nätverk för dig i företagsledande befattning som VD, vice VD eller platschef med ett företagsövergripande verksamhetsansvar.

Search

Produktionsledarnätverk

Vill du träffa andra ledare och dela med dig av din kunskap och erfarenhet? Bra! Det här är nätverket för dig som arbetar som produktionsledare, teamledare eller samordnare inom exempelvis industri och logistik.